Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2023

37/2023

16/10/2023

A. & A. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
(ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΚΥπΥ)

18/10/2023

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 37-2023.pdfInterim order 37-2023.pdf

Κατάταξη*

2023037

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*