Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2022

11/2022

14/04/2022

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕ Δ.Τ. ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ

19/04/2022

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 11-2022.pdfInterim order 11-2022.pdf

Κατάταξη*

2022011

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*