Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2011

30/2011

15/06/2011

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "ΣΤΡΑΤΗΓΕΣΙΑ":
PRICEWATERHOUSE
COOPERS LTD,
CYPRUS INTERNATIONAL
INSTITUTE OF MANAGEMENT (CIIM)

Κυπριακή Ακαδημία
Δημόσιας Διοίκησης
του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού

17/06/2011

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 30-2011.pdf

Κατάταξη*

2011030

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*