Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2021

06/2021

22/02/2021

VFS GCC LLC

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ (ΒΗΡΥΤΟ)

13/05/2021

Άρση Προσωρινών Μέτρων

Άρση Προσωρινών Μέτρων

Interim order 6-2021 άρση ΠΜ.pdfInterim order 6-2021 άρση ΠΜ.pdf

Κατάταξη*

202106

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*