Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019

11/2019

20/02/2019

ΑΚΤΩΡ
ΑΤΕ
(AKTOR S.A)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

22/02/2019

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 11-2019.pdfΑπόφαση Π.Μ. 11-2019.pdf

Κατάταξη*

2019011

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*