Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2020

28/2020

23/10/2020

SYNLAB
CYPRUS
LTD

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

29/10/2020

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 28-2020.pdfInterim order 28-2020.pdf

Κατάταξη*

2020028

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*