Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019

7/2019

25/01/2019

ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ
ΛΤΔ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

30/01/2019

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ.  7-2019.pdfΑπόφαση Π.Μ. 7-2019.pdf

Κατάταξη*

201907

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*