Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2018

53/2018

21/11/2018

C. G.
KOKIAS LTD

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΑΦΟΥ

23/11/2018

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 53-2018.pdfΑπόφαση Π.Μ. 53-2018.pdf

Κατάταξη*

2018053

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*