Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2011

67/2011

09/12/2011

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"CYFIELD-ΕΛΤΕΡ-ΝΕΜΕΣΙΣ"

Δήμος
Λευκωσίας

14/12/2011

Αποσύρεται

Αποσύρεται

interim order 67-2011.pdf

Κατάταξη*

2011067

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*