Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2010

35/2010

24/03/2010

KYRIAKOS ANDREOU
ARSIOTIS DEVELOPMENTS
& CONSTRUCTIONS LTD

Κοινοτικό Συμβούλιο
Πύλας

29/03/2010

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 35-2010.pdf

Κατάταξη*

2010035

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*