Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2008

12/2008

07/02/2008

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
Α.Ε. ΚΑΙ BILFINGER
BERGER BOT GMBH"

Τμήμα Δημοσίων Έργων

11/02/2008

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 12-2008.pdf

Κατάταξη*

2008012

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*