Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2020

24/2020

30/09/2020

THEODOSIS
TOURIST CO LTD

ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

07/10/2020

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 24-2020.pdfInterim order 24-2020.pdf

Κατάταξη*

2020024

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*