Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2023

18/2023

19/04/2023

PYTHIA HOTEL
APTS LTD

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

24/04/2023

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 18-2023 και 19-2023.pdfInterim order 18-2023 και 19-2023.pdf

Κατάταξη*

2023018

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*