Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2007

90/2007

07/12/2007

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΛΤΔ

Δήμος Λακατάμιας

11/12/2007

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 90-2007.pdf

Κατάταξη*

2007090

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*