Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2022

28/2022

04/10/2022

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ

07/10/2022

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 28-2022.pdfInterim order 28-2022.pdf

Κατάταξη*

2022028

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*