Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2010

14/2010

02/02/2010

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ

Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας

04/02/2010

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

interim order 14-2010.pdf

Κατάταξη*

2010014

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*