Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2021

30/2021

15/10/2021

Κοινοπραξία PCC Cypellets Recycling
Ltd & JV I S Recycle & Germantec Ltd

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LIMITED (Φορέας Διαχείρισης Σύστημα Συλλογικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών)

19/10/2021

Αποσύρεται

Αποσύρεται

Interim order 30-2021.pdfInterim order 30-2021.pdf

Κατάταξη*

2021030

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*