Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2017

29/2017

19/09/2017

Κοινοπραξία
DIORAMA DESIGN AND CONSULTING ENGINEERS –
Z.A. GENERAL COMPANY FOR ENGINEERING
STUDIES CONSULTING AND CONSTRUCTIONS LTD

Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντος

21/09/2017

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 29-2017.pdfinterim order 29-2017.pdf

Κατάταξη*

2017029

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*