Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2017

28/2017

18/09/2017

ADVANCE MEDICAL
WASTE MANAGEMENT LTD

Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών

25/01/2018

Ενδιάμεση
απόφαση

Ενδιάμεση
απόφαση

interim order 28-2017-30-2017.pdfinterim order 28-2017-30-2017.pdf

Κατάταξη*

2017028

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*