Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2022

35/2022

04/11/2022

GJK
HEALTHPHARMA
SERVICES
LTD

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ εκ μέρους του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

10/11/2022

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 35-2022.pdfInterim order 35-2022.pdf

Κατάταξη*

2022035

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*