Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2020

03/2020

24/02/2020

NORA FURNISHINGS LTD
(ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΝΟΡΑ ΛΤΔ)

ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ

28/02/2020

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 03-2020.pdfInterim order 03-2020.pdf

Κατάταξη*

202003

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*