Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019

44/2019

30/10/2019

ΑΚΤΩΡ
Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ)

06/11/2019

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

Απόφαση Π.Μ. 44-2019.pdfΑπόφαση Π.Μ. 44-2019.pdf

Κατάταξη*

2019044

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*