Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2013

44/2013

29/10/2013

ELEX ES SPA
(πρώην SELEX
SYSTEM INTEGRATI)

Υπουργείο Άμυνας

05/11/2013

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 44-2013.pdf

Κατάταξη*

2013044

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*