Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2005

89/2005

21/10/2005

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΤΔ

Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας

31/10/2005

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 89-2005.pdf

Κατάταξη*

2005089

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*