Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2018

35/2018

17/08/2018

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ WANGDA
SHOWCASES LTD – IQ FACADE LTD

ΤΜΗΜΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

21/08/2018

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

απόφαση Π.Μ. 35-2018.pdfαπόφαση Π.Μ. 35-2018.pdf

Κατάταξη*

2018035

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*