Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2016

79/2016

30/12/2016

CYFIELD
DEVELOPMENT
PUBLIC LTD

Δήμος
Λάρνακας

03/01/2017

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 79-2016.pdfinterim order 79-2016.pdf

Κατάταξη*

2016079

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*