Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2014

49/2014

08/08/2014

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών

12/08/2014

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 49-2014.pdf

Κατάταξη*

2014049

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*