Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2018

21/2018

31/05/2018

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΤΔ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ

06/06/2018

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

Απόφαση Π.Μ. 21-2018.pdfΑπόφαση Π.Μ. 21-2018.pdf

Κατάταξη*

2018021

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*