Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2006

58/2006

21/07/2006

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"RE DE-PLAN A.E.
CONSULTANTS,
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(Ε.Α.Ι.Τ.Υ.),
OLYFOR A.E.,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΛΤΑΣ"

Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού

25/07/2006

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 58-2006.pdf

Κατάταξη*

2006058

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*