Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2018

47/2018

29/10/2018

U.C.C. UNITED
CLEANING
(CYPRUS) LIMITED

ΔΗΜΟΣ
ΕΓΚΩΜΗΣ

05/11/2018

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ.  47-2018.pdfΑπόφαση Π.Μ. 47-2018.pdf

Κατάταξη*

2018047

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*