Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019

23/2019

06/06/2019

Y.T.M.
STAVRIDES
LIMITED

ΔΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

12/06/2019

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 23-2019.pdfΑπόφαση Π.Μ. 23-2019.pdf

Κατάταξη*

2019023

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*