Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2018

60/2018

21/12/2018

Κοινοπραξία Miltiades –
A. Eracleous – Air Control J.V.

ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΥΔΑΤΩΝ

31/12/2018

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π. Μ 60-2018.pdfΑπόφαση Π. Μ 60-2018.pdf

Κατάταξη*

2018060

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*