Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2014

64/2014

24/11/2014

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ,
PTV TRANSPORT CONSULT GMBH,
ΕΝΑΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

Τμήμα
Δημοσίων
Έργων

01/12/2014

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 64-2014.pdf

Κατάταξη*

2014064

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*