Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019

41/2019

16/10/2019

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΚΥΠΡΟΥ
ΛΙΜΙΤΕΔ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

17/10/2019

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 41-2019.pdfΑπόφαση Π.Μ. 41-2019.pdf

Κατάταξη*

2019041

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*