Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2013

11/2013

13/03/2013

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
(Ο.Σ.Ε.Λ.) ΛΤΔ

Τμήμα
Δημοσίων Έργων

21/03/2013

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 11-2013.pdf

Κατάταξη*

2013011

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*