Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2012

61/2012

14/11/2012

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"PRICEWATERHOUSECOOPERS
LIMITED, EDEX-EDUCATIONAL
EXCELLENCE CORPORATION
με την εμπορική επωνυμία Π.Λ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ"

Υπηρεσίες
Κοινωνικής
Ευημερίας

19/11/2012

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 61-2012.pdf

Κατάταξη*

2012061

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*