Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2020

14/2020

26/06/2020

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «STEREAU -
IACOVOU J.V.»

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΥΔΑΤΩΝ

02/07/2020

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 14-2020.pdfInterim order 14-2020.pdf

Κατάταξη*

2020014

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*