Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2012

58/2012

17/10/2012

1. VOUROS HEALTHCARE LTD
2. A.T.I. ENVIROINDUSTRIALS LTD

Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών

24/10/2012

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

interim order 58-2012.pdf

Κατάταξη*

2012058

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*