Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2014

11/2014

07/03/2014

CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD,
CARAMONDANI DESALINATION PLANTS LIMITED
AND A&A APOSTOLIDES CONSORTIUM

Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντας

11/03/2014

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 11-2014.pdf

Κατάταξη*

2014011

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*