Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2015

56/2015

08/12/2015

A.LAOURIS CONSTRUCTION &
ΑΛΕΞΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΗΣ
(ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΤΔ

Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου

15/12/2015

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

interim order 56-2015.pdf

Κατάταξη*

2015056

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*