Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019

49/2019

13/11/2019

ELNIA LTD &
S. HADJICHRISTOFI
CONSTRUCTIONS LTD J.V.

ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ

19/11/2019

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 49-2019.pdfΑπόφαση Π.Μ. 49-2019.pdf

Κατάταξη*

2019049

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*