Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2016

4/2016

02/02/2016

ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Δήμος Πάφου

08/02/2016

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 4-2016.pdf

Κατάταξη*

2016004

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*