Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2013

32/2013

12/07/2013

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
(Ο.Σ.Ε.Λ.) ΛΤΔ

Υπουργείο
Άμυνας

16/07/2013

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 32-2013.pdf

Κατάταξη*

2013032

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*