Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2012

9/2012

09/02/2012

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "(1)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., (2)ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΕΠΕ, (3)EPS ENVIRONMENTAL
PROTECTION SERVICES LTD"

Αρχή
Λιμένων Κύπρου

13/02/2012

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 9-2012.pdf

Κατάταξη*

2012009

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*