Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2009

94/2009

13/11/2009

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ & ΜΑΝ
CONTRACTORS &
DEVELOPERS LTD"

Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως

17/11/2009

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 94-2009.pdf

Κατάταξη*

2009094

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*