Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019

53/2019

26/12/2019

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
(AKTOR S.A)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ- ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΣΑΛΑ)

03/12/2019

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 53-2019.pdfInterim order 53-2019.pdf

Κατάταξη*

2019053

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*