Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2010

113/2010

08/10/2010

TRAPEZARIS
CONSTRUCTION LTD

Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως

12/10/2010

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

interim order 113-2010.pdf

Κατάταξη*

2010113

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*