Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2018

65/2018

31/12/2018

IBM
ITALIA
S.P.A

ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23/01/2019

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 65-2018.pdfΑπόφαση Π.Μ. 65-2018.pdf

Κατάταξη*

2018065

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*