Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2018

51/2018

07/11/2018

LOIS
BUILDERS LTD – PHOENIX
CONSTRUCTIONS LTD J/V

ΔΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ

13/11/2018

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 51-2018.pdfΑπόφαση Π.Μ. 51-2018.pdf

Κατάταξη*

2018051

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*