Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2014

71/2014

31/12/2014

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (CONSORTIUM)
HOLMAN FENWICK WILLAN LLP (HFW)
& ΔΡ. Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

Υπουργείο
Συγκοινωνιών
και Έργων

12/01/2015

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

interim order 71-2014.pdf

Κατάταξη*

2014071

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*